Full skadeerstatning for å føde et handikappet barn

Paris - KI (KAP/Zenit) - Den øverste franske appellretten har tilsagt et handikappet barn en høy skadeerstatning på grunn av hans fødsel. I dommen ga dommeren familien rett til 100% erstatning for merkostnadene ved at de har fått et barn som lider av Downs syndrom (Trisomie 21). Dommeren opphevet dermed dommen fra en lavere rett i Rennes, som bare ville gi Lionel, som ble født i januar 1995, og hans mor erstatning for en del av merutgiftene.

Dommeren henviste saken til behandling i en appelldomstol i Paris og forlangte at det der måtte gis fullstendig skadeerstatning. Retten i Rennes tilkjente familien 650.000 franc (800.000 kr), mens moren hadde regnet ut at meromkostningene beløp seg til mer enn 5 millioner kroner. Moren hadde klaget i sin sønns navn. Hun hevdet at hun til tross for tydelige medisinske symptomer under svangerskapet aldri var informert av gynekologen om at barnet kunne være handikappet. Hadde hun fått vite det, ville hun ha tatt abort.

Appelldomstolen bekreftet med sin dom den omstritte domsavsigelsen om fødsel av handikappede barn. Allerede i november 2000 ble et barn som var blitt handikappet på grunn av at moren fikk røde hunder, tilkjent erstatning for sin fødsel. Den gangen ble legen dømt til å betale erstatning fordi han ikke forsto morens sykdom og dermed ikke hadde rådet henne til å ta abort. Dommeren anerkjente dermed retten til ikke å bli født. På grunn av denne dommen har handikapforbundene anmeldt den franske stat for alvorlige feil ved justisvesenet. Onsdag skal denne saken behandles ved en appelldomstol i Paris.

Dommen i den øverste appelldomstolen ble avsagt mot råd fra riksadvokat Jerry Sainte-Rose, som under saken betegnet retten til ikke å bli født som farlig. Handikapforbund og abortmotstandere kritiserer dommen kraftig og sier at den stempler handikappede som unaturlige. Biskop André Vingt-Trois, president for bispekommisjonen for familien, sier at rettsavgjørelsen er en fornærmelse mot alle som aksepterer handikappede barn. I forbindelse med neste års presidentvalg har konservative kandidater krevd at det må vedtas en lov som gjør at ingen kan forlange skadeerstatning for å ha blitt født.

Kathpress 28. november og Zenit 30. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. november 2001