Lege dømt for eutanasi

den Haag - KI (KAP) - En appelldomstol i Amsterdam har funnet en lege skyldig i aktiv dødshjelp og bistand til selvmord. Legen Philip Sutoris har overskredet grensene for loven om eutanasi, forkynte dommeren fredag ifølge nederlandske nyhetsmeldinger. Sutoris ga våren 1998 den tidligere nederlandske politikeren Edward Brongersma etter hans eget ønske et dødelig legemiddel, som den 86-årige Brongersma brukte til å ta sitt eget liv.

Dommeren erklærte at den livstretthet som politikeren ga uttrykk for, ikke er en tilstrekkelig grunn til å gi aktiv dødshjelp. Fordi det ikke forelå noen uhelbredelig og ulidelig legemlig eller sjelelig lidelse, måtte legen dømmes. Domstolen ila ingen straff, fordi Sutoris hadde handlet av stor medfølelse. Dommeren opphevet med sin avgjørelse en dom fra en rett i Haarlem, som frikjente legen.

Etter den nye loven i Nederland er aktiv dødshjelp straffefritt når en pasient har ulidelige smerter, er uhelbredelig syk og flere ganger uttrykkelig har bedt om hjelp til å dø. Legen må i et slikt tilfelle be en kollega om å delta i avgjørelsen. Statsadvokaten skal bare kobles inn om det er tvil om legens avgjørelse. Skulle det da komme frem at legen har brutt reglene, kan han få opp til tolv års fengsel.

Kathpress 7. desember 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. desember 2001