Bayerske katolikker påskynder saligkåring av Robert Schuman

München - KI (KAP) - Den lokale komiteen for katolikker i Bayern vil påskynde saligkåringen av den franske statsmannen Robert Schuman (1886-1963). Schuman la etter Annen verdenskrig sammen med den tyske forbundskansleren Konrad Adenauer og den italienske regjeringssjefen Alcide de Gasperi det åndelige og idémessige grunnlaget for Europas forening.

Komiteen ba kardinal Friedrich Wetter av München om å gå inn for Schumans saligkåring i det bayerske og tyske episkopatet samt i Roma. Saligkåringsprosessen har allerede pågått i ti år, men for at Schuman skal kunne anerkjennes som salig, behøves et mirakel på hans forbønn.

Politikeren er et «sant forbilde for kristne» om å bringe Jesu Kristi budskap til syne i politikk og samfunn, argumenterte komiteen.

Schuman var en talsmann for tanken om et forent Europa allerede på en tid da det i mange europeiske stater ennå fantes bare liten forståelse for denne ideen. Han gikk inn for et fredelig Europa som sto på et kristent verdifundament.

Robert Schuman var født i Luxembourg og var en kort periode i 1948 Frankrikes statsminister, og deretter gikk han som utenriksminister mellom 1948 og 1952 inn for europeisk enighet og en tysk-fransk tilnærming. Dette fremmet han vesentlig gjennom en plan som er oppkalt etter ham. Mellom 1958 og 1960 var Schuman Europaparlamentets første president.

Kathpress 10. desember 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. desember 2001

av Webmaster publisert 11.12.2001, sist endret 11.12.2001 - 12:13