Dronningen inviterer for første gang en katolsk biskop

London - KI (KAP) - For første gang har den britiske dronningen Elisabeth II invitert en fremstående katolsk geistlig til et weekendbesøk på sitt landsted Sandringham. Erkebiskopen av Westminster i London, kardinal Cormac Murphy-O'Connor, skal under oppholdet som er planlagt i midten av januar, også holde prekenen under søndagsgudstjenesten for kongefamilien, melder den britiske avisen Daily Telegraph. Der siteres en talsmann for erkebiskopen: «Dette er et nytt tegn på dronningens arbeid for å fremme de økumeniske forbindelsene i landet.»

Ifølge avisen vil både dronningen, prins Filip og andre medlemmer av kongefamilien være på Sandringham under kardinalens besøk. I januar i år inviterte dronningen lederen for frikirkene, Rev. Anthony Burnham, til Sandringham i grevskapet Norfolk. For Den katolske kirke betyr det at kardinalen er invitert av dronningen, som også er overhode for den engelske statskirken, et viktig gjennombrudd for deres stilling i det engelske samfunnet, sier velinformerte observatører.

Katolikkene er imidlertid stadig utelukket fra tronfølgen ved lov, og tronfølgeren kan heller ikke gifte seg med en katolikk. Dette står i sammenheng med at kong Henrik VIII for nesten 500 år siden rev seg løs fra Roma og gjorde seg selv til overhode for den engelske kirken. I de følgende århundrene ble de Roma-tro katolikkene delvis strengt forfulgt. Først siden 1792 og 1829 har de hatt fulle friheter, og i 1850 ble det katolske hierarkiet gjenopprettet etter 300 års avbrudd.

Dronning Elisabeth II har i de siste tiårene gjentatte ganger arbeidet for å forbedre katolikkenes samfunnsmessige stilling. I 1982 mottok hun pave Johannes Paul II offisielt i Buckingham Palace, og i 1985 besøkte hun som første monark i nyere tid et katolsk gudshus, nemlig Westminster Cathedral i London. I 1999 ga hun den døende kardinal Basil Hume, som hun personlig satte svært høyt og omtalte som «my Cardinal», den høythengende «Order of Merit».

Kathpress 5. desember 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. desember 2001

av Webmaster publisert 13.12.2001, sist endret 13.12.2001 - 11:12