De katolske biskopene går inn for FN-medlemskap

Bern - KI (KAP) - De sveitsiske katolske biskopene går inn for at Sveits melder seg inn i FN. Dette spørsmålet skal avgjøres av en folkeavstemming 3. mars 2002. Den katolske kirke er for «denne solidaritetens vei», og FN er et absolutt nødvendig instrument for fremme av allmennhetenes vel over hele verden, understreker presidenten for den sveitsiske bispekonferansen, biskop Amedee Grab.

På sitt siste møte opprettet biskopene også arbeidsgrupper om islam og om bioetikk med eksperter fra ulike felter. Muslimene er ikke lenger bare innvandrere til Sveits, men er kommet for å bli, og er dermed en kulturell faktor i samfunnet. Man vet ikke hvor mange muslimer det er i landet - tallene varierer mellom 200.000 og 300.000.

Arbeidsgruppen om bioetikk er opprettet fordi biskopene trenger råd fra eksperter når det gjelder den raske utviklingen innen medisinsk forskning og bioetikk. På disse områdene oppstår stadig mer kompliserte etiske spørsmål, som genforskning, stamcelleforskning og kloning. Biskopene oppfordrer til bønn for det ufødte liv den 28. desember, festen for De uskyldige barn.

Kathpress 7. desember 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. desember 2001

av Webmaster publisert 13.12.2001, sist endret 13.12.2001 - 11:18