Det svenske presteseminaret i Roma jubilerer

Collegio Svedese, det svenske presteseminaret i Roma, kan i år feire sitt 10-årsjubileum. Jubileet ble markert med en messe 13. november, der biskop Anders Arborelius av Stockholm var hovedcelebrant.

"For øyblikket har vi 22 unge menn som forbereder seg på å bli prester i Stockholm katolske stift," konstaterte biskopen i sin preken. "Jeg tror ikke vi har hatt så mange siden Reformasjonen." Biskoppen understreket at prestekandidatene gjenspeilet det nasjonale mangfodet i stiftet.

Antallet prestekandidater for Sverige har variert i årenes løp. For tiden er det en stigende tendens, og seminaret utenfor Stockholm som ble innviet i oktober 2000 og tilbyr de innledende deler av presteutdannelsen, er nesten fullt, med ni kandidater på ulike nivåer.

Halvparten av prestekandidatene for Sverige er kandidater for bispedømmet (sekularprestkandidater), de resterende er kandidater for ulike ordener. I Norge er det til sammenligning seks sekularprestkandidater samt noen ordenskandidater.

Katolsk Magasin/Collegio Svedeses hjemmeside/KI-Oslo
21. desember 2001

av Webmaster publisert 21.12.2001, sist endret 21.12.2001 - 14:56