Prester nekter begravelse på grunn av eutanasi

den Haag - KI (KAP) - I Nederland har katolske prester nektet å delta i begravelsen til en kvinne som er død etter aktiv dødshjelp (eutanasi). I begrunnelsen heter det at familien ved sin «organisering» av kvinnens død hadde tatt med Kirken i planen og tiltenkt den en bestemt rolle. Dermed ville Kirken indirekte gi sin støtte til eutanasi, noe som ikke var forenlig med prestenes samvittighet. Hadde imidlertid de pårørende bedt om en kirkelig bisettelse først etter kvinnens død, ville saken ha stilt seg helt annerledes. Denne holdningen kaller slektningene for hyklersk.

Biskopen av 's-Hertogenbosch, Antonius Hurkmans, skal ha sagt at Kirken heller ikke kan gi de siste sakramentene til personer som ber om eutanasi. Imidlertid skal kirkelig begravelse bare avvises «ved svært tungtveiende grunner». En døende kan angre seg helt til siste øyeblikk, sier biskopen, som ikke vil kommentere saken i Eindhoven ytterligere.

Kathpress 5. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. februar 2002