Seminar om livets slutt og eutanasi i anledning biskopenes hyrdebrev

Den 11. februar ble et nytt hyrdebrev, "Omsorg for livet", fra de katolske biskopene i Norden offentliggjort. Denne dagen er verdensdagen for de syke. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets siste fase, derunder problemet eutanasi.

I denne anledning arrangerer Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme & St. Olav katolsk forum et seminar i Mariagården, Akersvn. 16, som presenterer hyrdebrevet og tar opp ulike problemstillinger rundt tematikken lidelse og omsorg ved livets slutt. Datoen er lørdag 16. februar, seminaret er åpent, og programmet for dagen er som følger:

10.00 Messe med biskop Gerhard Schwenzer SS.CC i St. Olav (for de som ønsker det) Etter messen: kaffe/ te i Mariagården

11.00 Innledning av seminaret Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. presenterer hyrdebrevet Presentasjon av Fransiskushjelpen v/ Wenche Mohr

11.45 Overlege Helene M. Pande: "Lidelse ved livets slutt. Om eutanasi. Uklare grenseområder"

12.30 Lunsj (enkel lunsj kan kjøpes på seminaret)

13.15 Prof. Øyvind Baune: "Filosofiske argumenter for eutanasi - holder de?

14.00-15.00 Spørsmål og samtale

Overlege Helene M. Pande er barnelege som etter pensjonsgrensen nå arbeider med palliativ medisin og er ansatt ved kreftavdelingen ved Bærum sykehus.

Prof. Øyvind Baune er professor ved filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo, med etikk som spesialområde.

Fransiskushjelpen er en ideéll organisasjon, knyttet til Fransiskanerordenen. Den omfatter pleietjeneste (pleie & omsorg til alvorlig syke og døende som ønsker å være i sitt eget hjem), sorgtjeneste og besøkstjeneste.

Velkommen til en utfordrende lørdag!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. februar 2001