Strid om katolske skoler

London - KI (KAP) - I det britiske underhuset har en gruppe parlamentsmedlemmer lagt frem et forslag til et tillegg til den gjeldende utdanningsloven, som har utløst protester i Den katolske kirke. I forslaget heter det at religiøse foreninger (sogn, menigheter, ordener) ikke skal kunne kreve medlemskap i trossamfunnet for dem som vil begynne på skoler som de driver med offentlig godkjennelse. I praksis kreves en kvote med konfesjonelt «frie» skoler.

Konfesjonelle skoler er sterkt utbredt i Storbritannia, og rundt en tredjedel av skolene tilhører denne kategorien. I noen grevskaper finnes det til og med flere konfesjonelle enn offentlige skoler. Den nåværende loven garanterer skolene rett til selv å bestemme opptakskriteriene, og kritikken mot loven kommer særlig fra den antiklerikale «National Secular Society».

Den engelske katolske «skole-biskopen», erkebiskop Vincent Nichols av Birmingham, reagerer ifølge meldinger i mediene med «ergrelse» over forslaget fra gruppen «backbenchere» i parlamentet. Når det i begrunnelsen til forslaget heter at den nåværende loven er «skadelig for den sosiale harmoni» og fører til sosiale konflikter, er dette «absolutt ikke bevist», sier Nichols. «Tvert imot viser ofte erfaringen at det motsatte er tilfelle», sier han.

Erkebiskop Nichols viser også til at en høytstående regjeringsrepresentant avviser forslaget. «Den foreslåtte kvoteordningen vil uunngåelig føre til at katolske barn må avvises av katolske skoler. I mange områder er det allerede for få plasser tilgjengelig i katolske skoler», sier erkebiskopen.

Katolske foreldre har i mange generasjoner gjennom frivillige bidrag sikret eksistensen til det katolske skolevesenet, sier erkebiskop Nichols. I tillegg kommer det faktum at det i praksis også i dag er 20% ikke-katolske elever i kirkelige videregående skoler. Opptak av ikke-katolikker skjer hvor det er mulig på grunn av lokale forhold.

Kathpress 6. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2002

av Webmaster publisert 12.02.2002, sist endret 12.02.2002 - 22:57