Planlagt «prestevielse» av kvinner skaper strid

Salzburg/Innsbruck - KI (KAP) - Tyske og østerrikske medier har meldt at det nå er tolv kvinner fra Østerrike og Bayern som vil la seg «prestevie» av en episcopus vagans, en ikke-katolsk biskop som imidlertid står i apostolisk suksesjon. Kvinnene skal angivelig være under utdannelse i et kloster i erkebispedømmet Salzburg.

Erkebiskopen av Salzburg, Georg Eder, sier at slike vielser med teologisk sikkerhet «ikke bare er ulovlige, men også ugyldige». Erkebiskopen begrunner det med å henvise til det prinsippet som ble formulert av den hellige pave Gregor I den Store: «Kristi handlinger er påbud for Kirken». Som eksempel på at Kirken alltid har holdt seg til dette prinsippet, nevner han eukaristien: «Kristus brukte brød og vin, men han sa ikke noe sted at det uttrykkelig måtte være disse elementene som skulle brukes. Likevel har Kirken helt siden apostlenes dager gjort det, i visshet om at Herrens vilje på den måten ble manifestert.» På samme måte er det også et påbud for Kirken at prestevielsen bare er forbeholdt menn.

Andre grunner til at en slik «vielse» er ugyldig er ifølge erkebiskop Eder at man vil sløyfe diakonatet før prestevielsen samt at det er et brudd på lydigheten. «Man kan ikke tjene Kirken i et motsetningsforhold til Kirken». Erkebiskopen sier også at hvis en orden stiller sitt hus og sin infrastruktur til disposisjon for denne forbudte utdannelsen eller sågar vielser, forråder man helt lydighetsløftet, og ordensfolk som ikke kan godta slik fremferd fra sine overordnede, kan bli løst fra sitt lydighetsløfte.

Også bevegelsen «Wir sind Kirche», som er tilhengere av kvinnelige prester, har tatt avstand fra disse «prestevielsene» og understreker at de ikke har noe med dem å gjøre. I 1999 tok de initiativet til en treårig utdannelse for å forberede kvinner på vigsler i Kirken, i den faste overbevisning om at også Den romersk-katolske Kirke en dag ville tillate kvinnelige diakoner og prester. Men allerede da understreket de at man ikke måtte gå til aksjoner som strider mot gjeldende kirkerett. I september i fjor erklærte Vatikanet at en utdannelse som forberedte kvinner på kirkelige vigsler, ikke er tillatt.

Også den gammelkatolske kirke i Tyskland tar avstand fra «prestevielsene». De avviser også at en regulær gammelkatolsk biskop skulle foreta vielsene. Den tyske gammelkatolske biskopen Joachim Vobbe har flere ganger uttrykkelig avvist slike ønsker fra kretser i «romersk-katolske reformgrupper».

Magasinet Focus i München skriver at en gammelkatolsk biskop ved navn Peter Hickman fra California i USA har erklært seg beredt til å foreta den omstridte «prestevielsen» av de tolv kvinnene. Talsmannen for den gammelkatolske kirke i Tyskland sier at Hickman tilhører en rekke episcopi vagantes som har «sneket seg til» bispevigsler i USA og opprettet sine egne menigheter uten rettmessig organisasjon og anerkjennelse fra andre kirker. Hickmans «Uavhengige økumeniske gammelkatolske trosfellesskap St. Matteus» står for eksempel ikke i fellesskap med de gammelkatolske kirker som står sammen i Utrecht-unionen.

Slike biskoper som Hickman tildeler vielser «på kryss og tvers over kirkegrensene», og gjør dermed verken kvinnepresttilhengerne eller økumenikken noen tjeneste, men bidrar bare til splittelse, sier talsmannen for gammelkatolikkene i Tyskland. Han gjør det helt klart at slike «amerikanske tilstander» ikke er ønskelig i Tyskland. Siden 1996 har gammelkatolikkene i Tyskland tillatt kvinnelige prester, og det samme har den gammelkatolske kirken i Østerrike gjort siden 1998.

Kathpress 6. og 9. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. februar 2002

av Webmaster publisert 12.02.2002, sist endret 12.02.2002 - 23:17