1,05 milliarder katolikker

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den kirkelige årbok - Annuario Pontificio - har kommet med sin utgave for 2002, og det første eksemplaret ble overrakt til paven på lørdag. Den viser blant annet at antallet katolikker på verdensbasis nå er 1,05 milliarder, noe som er 17,3% av verdens befolkning. Nesten halvparten av katolikkene (49,4%) bor i Nord- og Sør-Amerika, mens 26,7% bor i Afrika, 12,4% i Afrika, 10,7% i Asia og 0,8% i Oseania.

Sjelesorgen for katolikkene blir besørget av 4.092.725 pastorale medarbeidere. Av dem er 4.541 biskoper, 405.178 prester (av dem 265.781 sekularprester), 27.824 permanente diakoner, 55.057 ordensbrødre (ikke prester), 801.185 ordenskvinner, 30.687 medlemmer av sekularinstitutter, 126.365 legmisjonærer og 2.641.888 kateketer. Antallet prester er steget med 189, og det skyldes at det er blitt 789 flere sekularprester, mens antall ordensprester sank med 600.

Antallet prestekandidater er stigende, ifølge Annuario. Mellom 1978 og 2000 er antallet steget fra 63.882 til 110.583. Den største tilveksten har seminarene i Afrika, hvor antallet er tredoblet. I Asia har tilveksten vært på 125%, i Amerika 65% og i Europa 12%.

Kathpress og Zenit 10. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. februar 2002

av Webmaster publisert 12.02.2002, sist endret 12.02.2002 - 23:20