Gerda E. Siring utnevnt til kirkelig assistent i Arendal

Biskop Gerhard Schwenzer har etter anbefaling fra pater Arne Fjeld utnevnt Gerda Elisabeth Siring til kirkelig assistent i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal for en periode på foreløpig tre år.

Den kirkelige assistentens oppgave er å hjelpe prestene med å dele ut kommunion til de troende under messen, bringe kommunionen til de syke og i prestenes fravær holde ordets gudstjeneste med kommunionsutdeling.

www.katolsk.no gratulerer!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. februar 2002

av Webmaster publisert 13.02.2002, sist endret 13.02.2002 - 14:13