Feiring av Valentinsdagen forbudt

Riyadh - KI (KAP) - I Saudi-Arabia kommer det nå et offisielt forbud mot gaver og feiring av Valentinsdagen. Denne skikken som i følge legenden stammer fra den tidlige kristne martyren Valentin av Terni, men som er en langt senere oppfinnelse, har i de siste årene åpenbart også bredt seg til det wahhabittiske kongerikets prektige velstandssamfunn. Religionspolitiet oppfordrer butikker og restauranter til å fjerne alle henvisninger til Valentinsdagen fra sine lokaler. Avisen Al-Iqtissadia forteller videre at teologene i religionspolitiet regner Valentinsskikkene for «uønsket kjetteri». På grunn av nærværet av de hellige byer Mekka og Medina er hele den arabiske halvøya etter wahhabittisk oppfatning «haram», det vil si et område hvor utelukkende islamsk kult er tillatt. De saudiarabiske sikkerhets- og tollmyndighetene har streng ordre om å forhindre innføringen av all kristen litteratur inkludert Bibelen, men også kors, ikoner, rosenkranser osv. De kristne fremmedarbeiderne fra hele verden kan ikke engang i sine private hjem avholde religiøse feiringer. Det eneste unntaket er kristne gudstjenester i de amerikanske militærleirene. Men disse gudstjenestene er en torn i øyet på de wahhabittiske teologene og rettslærde.

Kathpress 14. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. februar 2002

av Webmaster publisert 19.02.2002, sist endret 19.02.2002 - 23:13