Også Dumaen blander seg inn i striden om Den katolske kirke

Moskva - KI (KAP) - I striden som har oppstått om Den katolske kirkes nærvær i Russland, vil også det russiske parlamentet ha et ord med i saken. Dumaen i Moskva vedtok fredag etter initiativ fra sin ultranasjonalistiske visepresident Vladimir Sjirinovskij at parlamentskommisjonen for religiøse anliggender skulle behandle spørsmålet om Den katolske kirke driver og verver medlemmer i landet («proselyttisme»).

Sjirinovskij forlanger dessuten at representer for Vatikanet og utenlandske representanter i de nyopprettede katolske bispedømmene ikke lenger skal få visum til Russland. Dessuten vil parlamentet forlange å få informasjoner fra utenriksdepartementet om Den katolske kirkes eventuelle brudd på samvittighetsfriheten.

Kathpress 16. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. februar 2002