De nordiske biskopene trekker opp strategi mot seksuelle overgrep

Stockholm - KI (KM) - Når den nordiske bispekonferansen kommer sammen til sitt vårmøte på Magleås i Danmark fra 11. til 15. mars, skal biskopene diskutere hvordan Kirken i Norden skal forebygge seksuelle overgrep mot barn og hvordan man skal agere dersom noe slikt likevel skulle inntreffe.

- Vi kommer til å gå ut fra et nytt dokument fra Roma og den britiske Nolan-rapporten, sier biskop Anders Arborelius ocd av Stockholm. Nolan-rapporten ble laget på oppdrag av den katolske bispekonferansen i England og Wales og ble publisert våren 2001. Den inneholder direktiver for hvordan Kirken kan forebygge seksuelle overgrep mot barn og hvordan man skal håndtere situasjoner om situasjoner likevel oppstår.

- Troslærekongregasjonen har markert at de betrakter det som sitt område. Det viser at man ser svært alvorlig på seksuelle overgrep, sier biskop Arborelius, og at det til og med er fare for troen for dem som blir rammet og deres pårørende.

Så vidt biskopen vet har det ikke vært noen tilfeller der kirkelig personell har begått seksuelle overgrep mot barn den tiden han har vært biskop av Stockholm. Han kjenner heller ikke til noen tidligere tilfeller i Sverige.

Katolskt magasin 15. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. februar 2002

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52