Biskop mot kirkelig begravelse etter eutanasi

den Haag - KI (KAP) - Den nederlandske biskopen Antonius Hurkmans av 's-Hertogenbosch har på nytt støttet avgjørelsen til to av prestene i hans bispedømme om å nekte kirkelig begravelse til en kvinne som døde etter aktiv dødshjelp (eutanasi). De opplysningene som han er forlagt, gjør at han må gi prestene rett, sier biskop Hurkmans til nederlandsk fjernsyn. Prester er forpliktet til å ledsage en familie når spørsmål om livets avslutning diskuteres og om mulig få dem bort fra eutanasi.

Skulle det likevel komme til livsavsluttende tiltak, kan ikke Kirken lenger gå med den samme veien, sier biskopen. Kirken «respekterer» imidlertid avgjørelsen om å fremkalle livets slutt, men forventer da til gjengjeld at Kirkens standpunkt også respekteres. Kirkens syn er at som Gud gir livet, tar han det også tilbake.

Biskop Hurkmans sier imidlertid at en kirkelig begravelse ikke er utelukket i alle tilfeller. Det gjelder for eksempel i de tilfellene hvor presten først etter dødsfallet får vite at døden skyldes eutanasi. Da kan det nemlig ikke utelukkes at den døende hadde angret i siste øyeblikk.

Når det gjelder saken i Eindhoven, begrunnet prestene sitt avslag med at familien i sin «organisering» av kvinnens død hadde Kirken med i sine planer og hadde tiltenkt den en bestemt rolle. Dermed ble Kirken tiltenkt et indirekte samtykke til eutanasi. Biskopen har tidligere erklært at han «i nær fremtid» ville ha en samtale med kvinnens pårørende.

Men kvinnens familie ønsker ikke noen samtale med biskop Hurkmans. De avlyste det planlagte møtet etter at biskopen på nederlandsk fjernsyn hadde støttet de to prestenes avgjørelse. De sier at han åpenbart har bestemt seg allerede, derfor er det ikke lenger noe grunnlag for en samtale.

Kathpress 19. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. februar 2002