Askim menighet samler inn penger til ny kirke

 Les også:

Sta. Maria menighet i Askim holder til i et bolighus i Roald Amundsens gate. Huset er svært lite og provisorisk tilrettelagt for menighetens behov. Nå jobbes det imidlertid hardt for at menigheten få ny kirke.

I 1992 ble Sta. Maria menighet i Askim, som omfatter kommunene Marker, Rømskog, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Askim, skilt ut som selvstendig menighet. Før den tid fungerte den som kapelldistrikt under St. Peter menighet i Halden. Den gang hadde menigheten rundt 100 medlemmer. Nå er tallet femdoblet, og det er blir trangt i kirken. Dessuten må aktiviteter som menighetsrådsmøter, undervisning og sosialt samvær skje i ombygde kjellerlokaler. Menigheten har derfor ønsket seg nye og større lokaler.

Det har i lengre tid vært jobbet med planer om et nytt kirkebygg. I januar-2001 kjøpte menigheten en tomt på 2,2 dekar bak Rune Teigs forretning på Høyendal i Askim. Tomten er sentral, lys og vennlig.

Flere utkast til kirke har ligget på bordet, men valget falt på en stavkirkelignende bygning tegnet av arkitekt Rune Breili. Bakgrunnen for modellen ligger i konstruksjonsprinsippet for den tradisjonelle, norske stavkirken. Meningen er å hente inspirasjon fra fortiden og gi den form fra vår egen tid. Kirken blir på ca. 400 kvadratmeter (klikk på bildene for større versjoner).

Også flere byggetrinn hører med til planene. Med tiden vil det bygges prestebolig, barnehage og menighetskontor!

Støtt kirkeprosjektet

Kirken i Askim finansieres delvis gjennom tilskudd fra Oslo katolske bispedømme, men dette vil bare dekke en brøkdel av de totale kostnadene. Kirken er totalt prosjektert til ca. 6 mill. kroner. Med andre ord er menigheten avhengig av pengegaver.

En gave til kirken i Askim, stor eller liten, mottas derfor med stor takknemlighet.

Bankkonto: 1100.10.16654.

Melding fra Askim menighet / KI (Oslo)
20. februar 2002

av Webmaster publisert 20.02.2002, sist endret 20.02.2002 - 14:53