Caritas søker vikarierende programkoordinator

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram og tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør. Caritas Norge støttet i 2001 prosjekter i 20 land med omlag 40 mill. kr. Vårt sekretariat består av åtte personer og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo.

Caritas Norge har et ledig vikariat som programkoordinator

Vikaren vil primært arbeide med prosjektadministrasjon og -oppfølging, herunder rapport- og søknadsskriving, budsjett/økonomi-oppfølging, kontakt med partnerorganisasjoner. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Det er en fordel med

  • kunnskap om og erfaring fra bistandsvirksomhet;
  • kjennskap til Den katolske kirke i Norge;
  • god beherskelse av engelsk og helst minst ett annet fremmedspråk (fortrinnsvis spansk) skriftlig og muntlig.

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' katolske grunnsyn. Vikariatet varer fram til 31. desember 2002, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til fungerende generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf 23 33 43 60. Søknad med CV sendes Caritas Norge, Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo, senest 1. mars 2002.

Melding fra Caritas Norge
21. februar 2002