Eksprest dømt til ni års fengsel for pedofil

Boston - KI (KAP) - Den 66-årige John Geoghan, tidligere katolsk prest i erkebispedømmet Boston, men laisert i 1998, er av en domstol i delstaten Massachusetts i USA dømt til ni års fengsel for seksuelt misbruk av en da mindreårig gutt i 1991. Til sammen hadde det blitt levert 130 klager på Geoghan, het det i retten torsdag. Domstolen straff var i henhold til påstanden fra aktor, som betegnet Geoghan som «en fare for sikkerheten».

I rettssaken ble det ikke tatt stilling til en mulig medskyldighet fra Bostons kardinal Bernhard Law og andre biskoper som muligens visste noe om Geoghans forbrytelser. Law, som siden 1984 har vært erkebiskop av Boston, gikk for kort tid siden ut offentlig og ba Geoghans ofre om unnskyldning, samtidig som han kunngjorde strenge regler for behandling av eventuelle pedofilitilfeller i fremtiden. I ettertid innrømmer han at beslutningen på 1980- og 1990 tallet om å beholde presten i embetet, var «et tragisk mistak». Siden Geoghan i 1994 ble trukket ut av aktiv sjelesorgstjeneste av erkebispedømmet Boston, har det meldt seg stadig nye misbruksofre. Rundt 50 sivile søksmål mot erkebispedømmet Boston er hittil avsluttet, mens 80 nye kan komme i fremtiden.

Les også: Syv preester suspendert på grunn av pedofili

Kathpress 22. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. februar 2002

av Webmaster publisert 26.02.2002, sist endret 26.02.2002 - 21:31