Dominikanerne ser på ordenens rolle i inkvisisjonen

Roma - KI (KAP/Zenit) - Dominikanerne vil nå studere ordenens rolle i inkvisisjonen. På det dominikanske universitetet Angelicum i Roma begynte lørdag et tredagers fagseminar hvor internasjonale historikere holdt foredrag om inkvisisjonen. Formålet er spesielt å belyse rollen til de inkvisitorene som tilhørte dominikanerordenen. Fagseminaret er en del av det kritiske lys på sin egen historie som ordenens to siste generalkapitler har vedtatt i samklang med pavens Mea Culpa-initiativ.

Fagseminaret tjener ifølge en meddelelse fra ordenen i første omgang utelukkende som en intern orientering og er derfor stengt for offentligheten. Femti teologer og historikere deltar på seminaret, som kommer i kjølvannet av et symposium om inkvisisjonen i Vatikanet i 1998. Seminarets president er kirkerettshistorikeren Arturo Bernal Palacios. Dominikanerne har planlagt ytterligere tre møter om dette temaet: i 2004 om inkvisisjonen i Spania og Portugal og deres kolonier i Amerika, i 2006 om den romerske inkvisisjonen og i 2008 om de mindre institusjonene i resten av Europa, som spesielt grep inn mot hekseri.

Kathpress 21. februar og Zenit 24. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. februar 2002

av Webmaster publisert 26.02.2002, sist endret 26.02.2002 - 21:38