Pavens virtuelle besøk ergrer patriarken

Moskva - KI (KAP/Zenit) - Lørdag ettermiddag deltok rundt tusen unge katolikker i den katolske katedralen i Moskva i en europeisk videokonferanse med sentrum i Vatikanet. Blant deltakerne var forsamlinger i Wien, Valencia, Strasbourg, Budapest og Aten. Fra Roma ledet pave Johannes Paul II en felles rosenkransbønn og hilste deltakerne som var knyttet sammen over hele Europa på hvert deres språk. Da han hilste russerne, brøt det ut heftig applaus i katedralen i Moskva, og den varte i fem minutter.

Den katolske erkebiskopen i Moskva, Tadeusz Kondrusiewicz, betegner pavens «virtuelle besøk» i den russiske hovedstaden lørdag kveld som en «usedvanlig opplevelse». I en samtale med den italienske katolske avisen Avvenire sa han at han tror at også et virkelig pavebesøk i Moskva kan komme i stand. Han opplyste at det også var noen russisk-ortodokse kristne som deltok på arrangementet.

Han sa at han venter at forholdet mellom Moskva-patriarkatet og Den katolske kirke vil vende tilbake til det normale allerede om noen måneder. Han understreket at Den katolske kirke, med sine rundt 100.000 praktiserende troende blant byen Moskvas ti millioner innbyggere (1%), ikke utgjør noen fare for den ortodokse flertallskirken. De ortodokse er «brødre i troen», og Den katolske kirke har ingen interesse av å svekke dem.

Men den russisk-ortodokse kirkens leder, patriark Aleksij II, kritiserer det «virtuelle pavebesøket» i Moskva som et nytt forsøk på «inntrenging» på russisk-ortodoks territorium. Den katolske kirke teller i følge egne opplysninger rundt 1,3 millioner troende i hele den russiske føderasjonen, hvorav de fleste bor i Vest-Sibir. Paven oppgraderte i begynnelsen av februar de fire russiske apostoliske administraturene til ordinære bispedømmer med Moskva som erkebispedømme, til tross for protester fra Moskva-patriarkatet.

Kathpress og Zenit 3. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. mars 2002