Kateketisk senter søker prosjektmedarbeider

Det kateketiske senter assisterer kateketer, foreldre, prester og ordensfolk i hele landet. Kontoret utarbeider lærebøker for katolsk kristendomsopplæring, holder kateket-kurs og selger og låner ut diverse læremidler.

Har du erfaring med undervisning av barn? Har du tanker om katolsk barneoppdragelse? Kunne du tenke deg å være med på å utarbeide materiale for katekesen i Oslo katolske bispedømme? På Det kateketiske senter er det behov for en prosjektmedarbeider, stillingsprosent, tidsrom og arbeidssted kan diskuteres.

For mer opplysning kontakt:
Det kateketiske senter, Akersvn.16a, 0177 OSLO
Tlf. 23 21 95 50/51
Marieke van den Berg eller Torvild Oftestad.

Det kateketiske senter/Informasjonstjenesten
12. mars 2002

av Webmaster publisert 12.03.2002, sist endret 12.03.2002 - 14:40