Kardinal Louis-Marie Billé død

Paris - KI (KAP) - Kardinal Louis-Marie Billé, erkebiskop av Lyon, fransk primas og inntil nylig president for den franske bispekonferansen, døde tirsdag den 12. mars i Bordeaux, bare 64 år gammel.

Han trakk seg overraskende fra embetet som president for den franske bispekonferansen den 24. oktober 2001 etter å ha fått beskjed fra sine leger om han lider av tykktarmskreft. Han fortsatte imidlertid som erkebiskop av Lyon. Han begynte i november på en cellegiftkur, og i januar ble han operert. Etter planen skulle han ta opp arbeidet igjen i begynnelsen av mars, men i går sendte erkebispedømmet ut melding om at legene var svært urolige for kardinalen, etter at hans helsetilstand var betydelig forverret de siste dagene.

Under hans ledelse opplevde den franske Kirken siden 1996 en beveget tid. I august 1997 var pavens besøk på Verdensungdomsdagen i Paris et første høydepunkt. Samme år offentliggjorde de franske biskopene en botserklæring som vakte stor oppsikt og beundring i hele verden om deportasjonen av jøder fra Frankrike under Andre verdenskrig. Andre temaer var den franske Kirkens innsats for utlendinger uten legitimasjonsdokumenter og mot den vidtgående likestillingen av homoseksuelle par med ektepar gjennom en ny partnerskapslov.

Kirken har også kritisert en nylig vedtatt lov om sekter, siden den er så vagt formulert at den også til og med kan brukes mot kirkelige organisasjoner. Billé og den franske bispekonferansen opponerte også mot den planlagte tillatelsen til terapeutisk kloning og forskning på embryoer.

Av indre kirkelige spørsmål søkte kardinalen en forsoning med biskop Jacques Gaillot av Evreux, som paven i 1995 avsatte fra embetet. I Billés embetsperiode var det også flere tilfeller av prester som misbrukte barn seksuelt, som den franske Kirken møtte med styrket innsats for ofrene og skarpere regler mot utøverne.

Billé begynte sin kirkelige løpebane med teologiske studier i Frankrike, Roma og Jerusalem, og han ble presteviet i 1962. I 1984 ble han som 46-åring biskop av Laval i Nordvest-Frankrike. Elleve år senere, i 1995, utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Aix-en-Provençe.

Bare et år senere ble han første gang valgt til president for den franske bispekonferansen. I 1998 ble han utnevnt til erkebiskop av Lyon, et embete som tradisjonelt er forbundet med ærestittelen «primas av Gallia». I 1999 ble han gjenvalgt som bispekonferansens president, et tegn på at biskopene var tilfredse med hans arbeidsmåte, som var preget av flid, mot og utholdenhet. Billé ble kreert til kardinal i februar 2001.

Med kardinal Billé har Kirken i Frankrike mistet en lederskikkelse som overbeviste gjennom sin beskjedenhet og forsonende holdning. Han foretrakk den personlige samtale fremfor store arrangementer og forsvarte de kirkelige standpunkter fast.

I november ble Jean-Pierre Ricard (57) valgt til kardinal Billés etterfølger som president for bispekonferansen; han var da biskop av Montpellier, men er i mellomtiden utnevnt til erkebiskop av Bordeaux.

Kardinal Billés begravelse finner sted i katedralen Saint Jean lørdag den 16. mars.

Kathpress 12. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. mars 2002

av Webmaster publisert 12.03.2002, sist endret 12.03.2002 - 16:59