Br. Tan Peter Duc Do OFM prestevies 16. mars

Ønsker gaver til gatebarn i Vietnam

Lørdag 16. mars klokken 12 prestevier biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo br. Tan Peter Duc Do OFM i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo. Br. Tan blir dermed den første norsk-vietnamesiske fransikanerprest.

Br. Tan Peter Duc Do (29) trådte inn i fransiskanernes nederlandske provins 1995 og avla evige løfter i St. Hallvard den 21. august 1999. Han fullførte sine prestestudier i Roma, der han ble diakonviet den 16. april 2001. Han tilhører fransiskanerkommuniteten på Vinterbro utenfor Oslo.

Siden i høst har han jobbet som diakon i St. Mikael menighet i Moss og Sta. Maria menighet i Askim. Han har arbeidet med barn og ungdom og skal fortsette i Moss frem til førstekommunionsbarna der, som han har forberedt, går til førstekommunion i mai. Samtidig har han også jobbet på Det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo.

Planen er at han fra 1. september skal bli ansatt 50% som kapellan i St. Hallvard menighet. Han vil også fortsette å jobbe på pastoralsenteret.

I anledning prestevielsen ønsker br. Tan at det i stedenfor vanlige gaver gis et bidrag til gatebarn i Vietnam. Det er opprettet en egen konto for formålet, kontonummeret er: 6067.11.21689.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. mars 2002

av Webmaster publisert 14.03.2002, sist endret 14.03.2002 - 16:56