Stadig debatt om den kirkelige holdningen til eutanasi

den Haag - KI (KAP) - Den tidligere biskopen av Rotterdam i Nederland, Ronald Philippe Baer, går inn for at Kirken må gi sjelesørgerisk bistand også i tilfeller av aktiv dødshjelp (eutanasi). I et intervju med tv-selskapet Nova understreker han at eutanasi er uforenlig med det kirkelige standpunkt. Likevel ser mennesker mange ganger ingen annen utvei enn å avslutte sitt liv gjennom aktiv dødshjelp, sier biskop Baer. Derfor må Kirken i slike tilfeller tilby sjelesørgerisk bistand. I februar flammet det i Nederland opp en debatt om kirkelig begravelse skulle tillates for personer som hadde krevd aktiv dødshjelp.

Man må ikke handle som om eutanasi ikke fantes, sier biskopen. Han minner om at Kirken i de siste tiårene har inntatt et «mildere» standpunkt når det gjelder begravelse av selvmordere og udøpte barn. Prinsipielt må man hilse velkommen at Nederland også søker å regulere vanskelige temaer i stedet for ganske enkelt å la dem være uløst uten offentlig debatt. Dette gjelder også for narkotika eller behandlingen av asylsøkere.

Baer gikk i 1993 av som biskop av Rotterdam som 64-åring «av helsemessige årsaker».

Kathpress 11. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. mars 2002