Det nye romerske missalet endelig ferdig

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Det første eksemplaret av den nye Romerske messeboken (Missale Romanum) ble mandag overlevert til paven i Vatikanet. Det nye missalet har i mange år vært under utarbeidelse av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsforvaltningen i Vatikanet og gir nye retningslinjer for messefeiringen. De enkelte bispekonferansene må nå sørge for oversettelser til de enkelte språk, og disse oversettelsene må så approberes av Vatikanet.

Missale Romanum er den offisielle teksten som inneholder de autoriserte bønner og tekster for liturgien i den latinske ritus, som de aller fleste katolikker tilhører. Etter Det annet Vatikankonsil ble liturgien revidert, og i 1969 kom et nytt Missale Romanum, som i løpet av få år var oversatt til et stort antall språk. I 1975 kom Roma med en lett revidert utgave av Missalet, Editio Typica altera, og det er denne utgaven som ligger til grunn for det norske Missale (messeboken), som ble godkjent til bruk i 1982.

Etter 25 år uten revisjoner var det nå tid for en tredje utgave av Missale Romanum, Editio Typica tertia. Det nye missalet ble faktisk approbert av pave Johannes Paul II allerede den 11. januar 2000, og den nye «Generelle orientering» (Institutio Generalis Missalis Romani) («GORM») ble promulgert og offentliggjort den 28. juli samme år. Vatikanet regnet da med at selve missalet skulle bli publisert i løpet av høsten, og det ble da også lenge kalt «Missale 2000». Men det har stadig vært utsettelser - det har blant annet vært opplyst at det har vært problemer med de gregorianske notene. Men nå, 18 måneder forsinket, foreligger det altså endelig.

Den nye GORM er rettskraftig samtidig med at det nye missale blir det, det vil si når den latinske teksten er offentliggjort. Les en kort presentasjon av den nye GORM. Det nye missalet vil neppe bli oversatt til norsk - det ville være et meget stort løft, og de fleste forandringene i missalets hoveddel vil dreie seg om de nye helgenfestene som er kommet til. Det som angår de nye festene og minnedagene, kan antakelig med letthet innarbeides i et eget hefte som ledsager det eksisterende missalet. Den er ikke klart om den nye GORM blir oversatt til norsk, men de nye bestemmelsene den inneholder vil være rettskraftige uavhengig av en eventuell oversettelse.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 12.-18. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2002

av Webmaster publisert 19.03.2002, sist endret 19.03.2002 - 20:51