Pave Johannes Paul II: Pedofiliskandalene viser oss kall til hellighet

VATICAN CITY - (VIS) - I dag ble pave Johannes Paul IIs årlige brev til prestene i anledning skjærtorsdag offentliggort. Det 19 sider lange dokumentet, signert femte søndag i fasten, fokuserte på forsoningens sakrament, skriftemålet. Mot slutten av brevet kommer det inn på to andre emner, nemlig fraværet av fred i verden, og det paven kaller "syndene til noen av våre brødre som har forrådt ordinasjonens nådegave ved å la seg friste til de mest alvorlige former som forekommer av ondskapens mysterium i verden." Med andre ord kommenterte paven her rekken av pedofilisaker i presteskapet som i det siste har blitt rullet opp bl.a. i USA.

Brevet konkluderer slik: "Kjære prester! Dere skal vite at jeg er spesielt nær dere når dere samles med deres biskop på denne skjærtorsdagen i 2002. Vi har alle erfart en ny situasjon i Kirken ved demringen av det nye årtusen, i betydningen av "å starte på nytt i Kristus". Vi hadde alle håpet at denne situasjonen kunne falle sammen med en ny epoke med brorskap og fred for hele menneskeheten. I stedet har vi sett mer blodsutgytelse. Enda en gang har vi vært vitner til kriger. Vi er uroet av splittelsens og hatets tragedie som ødelegger relasjoner mellom folk.

I denne tiden er vi også som prester personlig og dypt rammet av syndene til noen av våre brødre som har forrådt ordinasjonens nådegave ved å la seg friste til de mest alvorlige former som forekommer av ondskapens mysterium i verden. Det har medført alvorlige skandaler, med det resultatet at mistenksomhetens mørke skygge kommer over alle andre flotte prester som utfører sin tjeneste med ærlighet og integritet og ofte med heroisk selvoppofrelse. Mens Kirken viser sitt ansvar for ofrene og strever mot å svare i sannhet og rettferdighet i hver av disse smertefulle situasjonene, er alle vi - som kjenner den menneskelige svakhet, men som har tillit til den guddommelige nådes helbredende kraft - kalt til å omfavne korsets mysterium og overgi oss selv enda mer fullstendig til søken etter hellighet. Vi må inntrengende be Gud i sitt forsyn å virke til en helhjertet gjenoppvåkning av de idealene om total selvovergivelse til Kristus som er fundamentet for prestetjenesten."

Under pressekonferansen hvor pavens brev til prestene ble presentert, kommenterte Cardinal Dario Castrillon Hoyos, prefekten for Kongregasjonen for kleresiet spørsmål om seksuelt misbruk og pedofili blant prester.

I sitt svar fremhevet han blant annet at det ikke finnes noen sammenliknende statistikker hva angår andre profesjoner som leger, psykiatere, psykologer, lærere, sportsmenn eller -kvinner, journalister, politikere eller noen andre vanlige kategorier - inkludert foreldre og slektninger.

Videre sa han at i en tid hvor både den kristne og den "verdslige" seksualmoral generelt blir etterlevd betydelig slappere, er det paradoksalt, men også heldig, at det i løpet av et par måneder er utviklet en avvisende holdning og en felles følsomhet angående pedofili, med både strafferettslige og økonomiske ettervirkninger når det gjelder kompensasjon for skadene.

Bakgrunn: Syv prester suspendert på grunn av pedofili

Biskop går av på grunn av seksuelt misbruk av ung gutt

Vatican Information Service (VIS) KI - Katolsk Informasjonstjeneste (EAO)
21. mars 2002

av Webmaster publisert 21.03.2002, sist endret 21.03.2002 - 18:27