Mot ny katolsk menighet i Nordland

Det går mot deling av St. Eysteins katolske menighet i Nordland. Menigheten, som har sognekirken i Bodø, omfatter Nordland fylke til og med Steigen kommune i nord og er på 28.199 km², så avstandene er svært store. Planen er å dele menigheten i to, en Salten-menighet, som fortsatt vil ha sitt sentrum i Bodø, og en Helgeland-menighet, som antageligvis skal ha sentrum i Mosjøen.

Alle detaljene rundt den fremtidige menighetsgrensen er ikke klare, og sogneprest Torbjørn Olsen har sendt et brev til menighetsmedlemmene i noen kommuner for å høre deres mening. Det ventes at biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø vil foreta delingen i løpet av året.

Det finnes allerede en katolsk kirkebygning i Mosjøen, den Hellige Ånds kirke, hvor det feires regelmessig messe. Katolikkene i området har også en egen kirkeforening. I Vefsn, kommunen Mosjøen ligger i, er det registrert drøyt 50 katolikker. I hele nåværende Bodø menighet er antallet snaut 500. I utgangspunket vil både Salten-menigheten og Helgelands-menigheten etter delingen få ca. 250 medlemmer hver.

Det er meningen at p. Gunther Jäger, tysk prest med lang fartstid fra Norge, skal delta i oppbygningen av den nye Helgelands-menigheten.

Det er ikke ofte det opprettes nye katolske sogn i Nord-Norge. Stiftet omfatter seks menigheter, den yngste, Narvik, ble opprettet i 1988.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. mars 2002

av Webmaster publisert 23.03.2002, sist endret 23.03.2002 - 14:21