Bispekonferansen med erklæring om presters misbruk av barn

Magleås (KI) - Den nordiske bispekonferansen (NBK) hadde sitt vårmøte i Magleås ved København fra 9.- 13. mars 2002. Neste møte (høstmøtet) finner sted fra 13. til 18. september 2002 i Tromsø.

Et av de viktigste temaene på møtet var beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk fra prester og kirkelige medarbeidere. Bispekonferansen vedtok følgende korte erklæring:

Erklæring fra de nordiske biskopene om misbruk av barn fra prester og andre kirkelige medarbeidere

I de siste få årene har det i mange land vært tilfeller hvor prester og andre medarbeidere i Kirken har misbrukt barn og unge seksuelt. Det er på denne bakgrunn at vi, de nordiske biskopene, ønsker å uttrykke vår forferdelse og vår uforbeholdne fordømmelse av disse handlingene. Våre tanker og deltakelse går først og fremst til ofrene. Vi tilsier vår støtte for å hjelpe disse våre søstre og brødre på alle måter vi kan.

Innenfor rammene for vårt pastorale ansvar som biskoper vil vi, hvis det finnes saker med seksuelt misbruk i våre respektive land, følge kirkerettens regler for behandling av disse spørsmålene, og også reglene i sivilretten.

Vi vil igjen få uttrykke vår sorg over det som har skjedd og lover å be for ofrene, men også for dem som har begått disse handlingene.

Magleås, 13. mars 2002

NBK 13. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. mars 2002

av Webmaster publisert 27.03.2002, sist endret 27.03.2002 - 09:40