Skandaleerkebiskop går av

Vatikanet/Warszawa - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II aksepterte Skjærtorsdag avskjedssøknaden fra den 67-årige erkebiskop Julius Paetz av Poznan i Polen. Paetz har vært beskyldt for å ha gjort seksuelle tilnærmelser mot prester og seminarister i sitt bispedømme. Paven utnevnte samtidig hjelpebiskop Stanislaw Gadecki (52) av Gniezno til ny erkebiskop av Poznan.

I meddelelsen fra Vatikanet heter det at paven har akseptert erkebiskop Paetz' avskjedssøknad. Men i følge observatørers mening kom avskjedssøknaden neppe frivillig. Det at paven straks aksepterte den, tyder også på at Vatikanet i virkeligheten har bedt erkebiskopen om å søke avskjed. Erkebiskop Paetz skrev så sent som i midten av mars i et brev til de troende i Poznan hvor han avviste beskyldningene som er blitt rettet mot ham. Han hevdet at han var offer for en bakvaskelseskampanje og «smakløse og løgnerske angrep» iverksatt av mediene og «visse personer».

Dessuten sa erkebiskopens sekretær så sent som denne uken at Paetz personlig ville lede påskefeiringen i sitt bispedømme. Han aktet også å delta på en skjærtorsdagsfeiring i det stedlige presteseminaret. Der aktet han å dele ut til seminaristene pavens skjærtorsdagsbrev, som ble offentliggjort for en uke siden og hvor han fordømmer presters seksuelle misbruk av mindreårige.

Ved den tradisjonelle oljevigselsmessen Skjærtorsdag morgen informerte erkebiskop Paetz selv de troende i erkebispedømmet om sin avgang. I messen bedyret han på nytt sin uskyld: «Man har utnyttet min godmodighet og min spontanitet, og man har tolket mine ord, mine gester og mine handlinger feil,» sa erkebiskopen i følge en melding fra det polske nyhetsbyrået PAP. Vatikanet har heller ikke felt noen «dom» over ham, og heller ikke «direkte beskyldt eller utspurt» ham.

Erkebispedømmet trenger nå «fred og enhet», sa Paetz, og derfor har han bedt paven om å «befri ham for hans pastorale oppgave». Også den apostoliske nuntius i Polen, erkebiskop Jozef Kowalczyk, kjenner til «den besluttsomhet og steilhet som har vært vist av noen personer som har forsøkt å ødelegge meg». I denne situasjonen har pave Johannes Paul II «strakt ut sin hjelpende hånd for å beskytte meg mot alt dette», sa erkebiskopen og understreket at han trekker seg «til beste for Kirken i Poznan».

Videre ba Paetz alle «som jeg har såret, ikke elsket tilstrekkelig eller ikke har tjent nok, om tilgivelse». Ved oljevigselsmessen deltok i følge det katolske polske nyhetsbyrået KAI bare 200 av de rundt 1.000 innbudte prestene i erkebispedømmet. I Vatikanets erklæring om Paetz' avgang står det ikke noe om årsaken. Vanligvis henvises det til den aktuelle paragrafen i kirkeretten (aldersgrense, sykdom eller «spesielt tungtveiende grunner») som paven har innvilget avskjedssøknaden etter.

Talsmannen for den polske bispekonferansen, jesuittpateren Adam Szulc, sa til journalister at erkebiskopens avgang bidrar til å «oppklare den vanskelige situasjonen» i Poznan. Kirken i Polen ønsker den nye erkebiskopen et suksessrikt arbeid.

Den nye erkebiskopen av Poznan, Stanislaw Gadecki, ble født den19. oktober 1949 i Strzelno ved Gniezno i Polen. Han studerte for sitt hjembispedømme og ble presteviet i 1973. Deretter tok han lisensiatgraden i bibelstudier i Jerusalem og en doktorgrad ved dominikanernes universitet Angelicum i Roma. Fra 1982 underviste han i bibelvitenskap i Gniezno. I 1992 utnevnte paven ham til titularbiskop av Rubicon og hjelpebiskop i hjembispedømmet. Han er formann for den polske bispekomiteen for interreligiøs dialog, herunder dialogen med jødene.

Paetz-saken er den største skandalen som har rammet det erkekatolske Polen, hvor det katolske hierarkiet fortsatt har en enorm innflytelse. I mange år har meldinger om presters upassende seksuelle oppførsel blitt avfeid av Vatikanet som sensasjonsmakeri eller som et nyttig propagandaverktøy for dem som er motstandere av Kirkens krav om sølibat for prester. Men etter hvert som skandalene ryster Kirken i det ene landet etter det andre, for tiden absolutt sterkest i USA, har paven begynt å ta fatt i problemet, og i fjor sa han at seksuelt misbruk «skader Kirken».

Paven har aldri tidligere handlet så raskt ved en skandale i Kirken. Det gikk ikke en gang 48 timer fra den polske avisen Rzeczpospolita skrev at erkebiskopen hadde trakassert seminarister og unge prester i sitt bispedømme seksuelt, til nuntius førte en lang samtale med Paetz. Polske medier meldte etterpå at han anbefalte erkebiskopen å trekke seg fra sitt embete og at dette var nært forestående.

Erkebiskop Paetz ble beskyldt av prestekolleger for å ha avlagt nattlige besøk i seminaristenes bygning. Sent i 1999 var ryktene om erkebiskopens seksuelle fremstøt mot seminarister og unge prester blitt så sterke at seminarets direktør konfronterte erkebiskopen, som benektet påstandene. I 2000 rettet en respektert legmann fra bispedømmet de samme anklagene mot Paetz.

I september i fjor skrev prester fra Poznan, blant dem den ansette teologen p. Tomas Wenclawski, til de polske deltakerne på bispesynoden i Vatikanet og gjorde dem oppmerksomme på erkebiskop Paetz' forseelser. I slutten av oktober ble så dekanene i erkebispedømmet Poznan overraskende innkalt til det erkebiskoppelige palass, hvor hjelpebiskopene i Poznan erklærte at det var rettet «uberettigede anklager» mot erkebiskopen. Det ble vedtatt en erklæring, men da sjefsredaktøren for kirkeavisen Przewodnik Katolicki, presten Jacek Stepcak, nektet å trykke den, ble han på det sterkeste anbefalt å reise som misjonær til Zambia. I begynnelsen av november la biskopsvikaren for katekese og religionsundervisning, p. Romuald Niparko, ned sitt embete.

Sjefsredaktøren i den kirkelige ukeavisen Tygodnik Powszechny i Kraków, p. Adam Boniecki, som er en personlig venn av paven, reagerte på dette og varslet Vatikanet, og i november i fjor reiste en liten undersøkelseskommisjon fra Roma til Poznan og gransket hendelsene rundt erkebiskop Paetz. 43 prominente katolske intellektuelle skrev til Paetz og ba ham om å legge ned embetet til anklagene var undersøkt. Flere polske biskoper advarte mot forhåndsdømming, men krevde at saken ble oppklart. Avisen Rzeczpospolita skrev at rektoren for seminaret i Poznan av hensyn til sine studenter hadde nektet erkebiskopen adgang til seminaret.

Erkebiskop Julius Paetz ble født den 2. februar 1935 i Poznan. Han studerte på de romerske universitetene Gregoriana og Angelicum og ble presteviet i 1959. I 1967 begynte han å arbeide i Bispesynodens generalsekretariat i Roma, og fra 1976 til 1982 arbeidet han i sekretariatene til pavene Paul VI (1963-78), Johannes Paul I (aug-sep 1978) og Johannes Paul II (1978-). Han ble i 1982 utnevnt til biskop av Lomza og bispeviet i 1983, og han har vært erkebiskop av Poznan siden april 1996.

Kathpress, Catholic World News, AP, Reuters og New York Times 28. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. mars 2002

av Webmaster publisert 28.03.2002, sist endret 28.03.2002 - 23:18