Kardinal Law av Boston nekter å trekke seg

Boston - KI (KAP) - Stadig flere krever at erkebiskopen av Boston i USA, kardinal Bernard Law, trekker seg på grunn av sin befatning med pedofiliskandalen i erkebispedømmet. To store aviser i delstaten Massachusetts i New England samt to kandidater til guvernørvalget krevde sist onsdag at det må komme en ny leder for erkebispedømmet. Law kan ikke ignorere hvordan mange mennesker har mistet troen på hans lederkvaliteter, heter det i en kommentar i Boston Globe. Kardinalen er «et hinder for reform», ettersom han har satt Kirkens anseelse foran omsorgen for de rammede barna.

Law har i månedsvis blitt anklaget for ikke å ha fjernet prester fra sine embeter til tross for påviste tilfeller av seksuelt misbruk. Kardinal Law, som har ledet erkebispedømmet siden 1984, ba tidligere i år ofrene for seksuelt misbruk om unnskyldning og innrømmet at han hadde handlet feil, og kunngjorde samtidig en nulltoleransepolitikk overfor seksuelt misbruk.

Den tidligere presten i erkebispedømmet, John Geoghan, anklages for rundt 130 seksuelle overgrep mot mindreårige i løpet av 32 år. Den 66-årige ekspresten soner for tiden en dom på ti års fengsel for noen av disse forbrytelsene. Til tross for utallige pedofiliklager flyttet erkebispedømmet ham gjentatte ganger fra sogn til sogn. Først i 1998 ble han suspendert. Etter en fellesklage fra 86 ofre sa bispedømmet seg for kort tid siden villig til å inngå et utenrettslig forlik ved å betale ofrene en erstatning på rundt 235 millioner kroner.

I en meningsmåling i forrige uke uttalte et stort flertall i USA at biskoper som beskytter pedofile prester i stedet for å samarbeide med myndighetene, må trekke seg fra sine embeter. Undersøkelsen, som ble foretatt av universitetet Quinnipiac i staten Connecticut, viser at dette synet deles av 77% av alle amerikanere og 70% av katolikkene. 32% av katolikkene svarte også at deres tillit til biskopene hadde minket etter skandalene. Men 83% av de rundt 1.350 spurte svarer at det ikke var gått ut over deres kristne tro.

I Massachusetts krever seks av ti katolikker at erkebiskop Law må gå av. Men i et brev til prestene i erkebispedømmet Boston, som ble offentliggjort sist helg, skriver kardinal Law at han ikke vil gå av. I stedet understreket han at han av all kraft vil fortsette å tjene Kirken og ikke flykte fra problemene. Det irriterer ham sterkt at han er blitt årsak til strid og splittelse.

I brevet innrømmer Law at skandalen de siste månedene har hjulpet Kirken til å fordømme problemet med seksuelt misbruk på en adekvat måte. Tidligere har man utlukkende konsentrert seg om det moralske aspektet ved misbruk av mindreårige og ikke sett de psykologiske og emosjonelle følgene. Kardinalen innrømmer også å ha lært at manglende offentlighet hindrer at sårene leges og bringer flere mennesker i fare. Han vil gjøre alt for at alle personer som er engasjert i Kirken, øker sine kunnskaper om problemet.

I delstaten Ohio feiret biskop Anthony Pilla av Cleveland i forrige uke sammen med mer enn hundre prester rekviem for presten Don Rooney (48), som uken før skjøt seg etter at en kvinne hadde beskyldt ham for å ha misbrukt henne seksuelt for 22 år siden, da hun var mindreårig.

Kathpress 5., 12. og 14. april 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. april 2002

av Webmaster publisert 19.04.2002, sist endret 19.04.2002 - 12:19