Ansettelser ved Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme

Maria Elizabeth ("Maya") Fongen (42) og Elzbieta ("Ella") Irena Hygen (48) er ansatt som konsulenter ved Oslo katolske bispedømmes familiesenter ; Elzbieta Hygen fra 1. juni, Maria Elizabeth Fongen fra 26. juni. Begge stillingene er på 60%. Maria Elizabeth Fongen kommer til å være leder for kontoret.

I forbindelse med ansettelsene har kontoret, som ble opprettet i september 2000, også byttet navn. Det tidligere navnet "ekteskaps- og familiekontor" ble endret for å unngå forveksling med familiekontorene i Den norske kirke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. juni 2002

av Webmaster publisert 15.06.2002, sist endret 15.06.2002 - 20:58