Sr. Pat Moreno O.P forlater Norge

Sr. Cleopatra («Pat») Mangao Moreno O.P. reiste fra Bodø og Norge den 1. juli og vente tilbake til sitt hjemland Filippinene. Hun har vært tilknytttet Mariaklosteret i Bodø siden 1991, da hun ankom byen sammen med sin medsøster, sr. Fe Suberon, som ble kalt hjem for to år siden. De to filippinske dominikanerinnene har nedlagt et stort arbeid i de katolske menighetene i Bodø og Lofoten. De siste tre årene har det filippinske nærværet i dominikanerinneklosteret i Bodø dessuten vært styrket av to legmedarbeidere, Ester Bravante og Jasmine Yap. Også disse to har nå avsluttet sitt engasjement i Bodø.

Mariaklosteret i Bodø vil imidlertid få forsterkninger igjen til høsten når sr. Ingrid Ström O.P. fra Sverige flytter inn sammen med en ny legmedarbeider, denne gangen fra Polen.

Sr. Pat Morenos nye adresse er: Mother Francisca Spirituality Centre, Ateneo Avenue, 4400 Naga City, Bicol, Filippinene, telefon: 00 63 54 217 3828

En lengre presentasjon av de filippinske søstrenes innsats i Bodø står i Broen nr. 3-2002.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. juli 2002

av Webmaster publisert 03.07.2002, sist endret 03.07.2002 - 19:37