Br. Johannes Maria Størksen OCD prestevies 20. juli

Den 20. juli prestevies br. Johannes Maria av Korset (Per Størksen), norsk medlem av den svenske karmelittkommuniteten i Norraby. Størksen (61), som i det sivile liv var psykiater, trådte inn hos karmelittbrødrene i Norraby i september 1997. Etter endt novisiat studerte han teologi ved Institut d'Études Théologiques i Brussel fra høsten 1999-20. juni 2002. Han avla høytidelige (evige) løfter den 6. januar 2002 og ble diakonviet den 6. april 2002.

Prestevielsen den 20. juli, dagen karmelittordenen feirer profeten Elias, blir foretatt av br. Johannes Marias ordensbror, biskop Anders Arborelius av Stockholm. Den finner sted klokken 14.30 i karmel i Hillerød i Danmark. Etter messen er det mottagelse.

www.katolsk.no gratulerer!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. juli 2002

av Webmaster publisert 04.07.2002, sist endret 04.07.2002 - 16:04