Snart klart for byggestart på Tautra

Den 25. mars 1999 ble Tautra Mariakloster grunnlagt, og nå er det endelig klart for byggestart på det nye klosteret etter klarsignal fra Moder Gail Fitzpatrick, abbedissen i moderhuset i USA. Trondheimsarkitekten Svein Skibnes, som i over et år har hatt et nært samarbeid med cisterciensernonnene på Tautra, regner med å ha tegningene klare i august, og det skulle bety byggestart i november, avhengig av kapasiteten til den valgte entreprenøren. Man regner med en byggetid på 12-18 måneder, avhengig av omfanget.

Modell sett fra sør ovenfra Modell sett fra nord ovenfra Modell sett fra vest ovenfra Modell sett fra sjøen Modell sett fra veien
(Klikk for bildene av modellen for større versjoner)

Det endelige prosjektet kombinerer de beste elementer av tradisjonell monastisk arkitektur med et moderne formuttrykk. Et tradisjonelt kloster består av et kvadrat med en hage i midten, hvor kirken vil utgjøre en av sidene. Men selv om planen er tradisjonell, er kvaliteten ved det å være på Tautra innbakt i den. Søstrene har blitt svært glade i naturen og årstidene, og derfor er det brukt en del glass. Når klosteret er ferdig, vil man kunne stå i klostergangen og se tvers igjennom klosteret til den andre siden - til lyset og skjønnheten av Guds skaperverk.

Klosterbygningene vil få en klar ytter- og innerside. På utsiden vil det bli brukt naturstein som et minne om de steinene som fremdeles finnes i ruinene av 1200-tallsklosteret på Tautra. På innsiden vil det derimot bli brukt mye glass og tre. Takene vil helle innover mot gården, noe som gjør at man trenger takrenner bare der. Alt dette gjøres for at ytterfasaden skal være mest mulig vedlikeholdsfri. Kirken får imidlertid et tradisjonelt saltak. Den er plassert slik at de store vinduene rundt alteret vender ut mot fjorden, og man har dermed valgt å fravike den tradisjonelle orienteringen øst-vest.

Hele prosjektet er på 2.700 m². Det har ennå ikke kommet inn nok penger til å finansiere det hele, og å låne penger er uaktuelt, så derfor har man valgt å dele prosjektet i to byggetrinn. Søstrene har da valgt å prioritere kirken og nordfløyen med soverom. Det er et stort behov for en ny kirke på grunn av de mange besøkende som kommer for å be sammen med søstrene, og den nye kirken vil ha plass til 100 gjester. Kommuniteten består nå av syv nonner, men fløyen med soverom vil ha plass til 16 celler for søstre. I tillegg vil det være en liten sykeavdeling, klosterbibliotek og en lesesal (skriptorium), hvor søstrene studerer og har sin lectio divina (åndelig lesning).

Neste byggetrinn vil bestå av sør- og vestfløyene. Sørfløyen vil vende mot veien og bestå av en liten resepsjon, gjesteleilighet, refektoriet (spisesalen) og kjøkken. I kjelleren blir det rom for såpeproduksjon, som er søstrenes viktigste inntektskilde. Den fjerde fløyen vil inneholde novisiatet, flere arbeidsrom og kommunitetens fellesrom.

Søstrene er svært ivrige etter å flytte inn i det nye bygget. Dermed kan de husene hvor de nå bor, bli brukt til dem som ønsker å komme på retrett, og søstrene vil da kunne ha opptil 12 gjester samtidig. De gleder seg til å kunne få dele sin bønn og stillhet med de mange som søker Guds Ånd og fred.

Hele klosteret er kostnadsberegnet til 30-40 millioner kroner. Hittil (april 2002) har kommuniteten samlet inn 80 % av kapitalen som trengs for å bygge første byggetrinn. Pengene er for en stor del samlet inn av moderklosteret i USA, men det er også kommet en del bidrag fra Tyskland og en god del også fra Norge. Støttegruppen for Mariaklosteret har jevnt og trutt kanalisert bidrag inn på byggefondet, og man får også bidrag fra annet hold. Blant annet har Nidaros lutherske biskop Finn Wagle anbefalt menighetene å la en søndags offergaver gå til Tautra Mariakloster.

Søstrene håper at resten av kapitalen som trengs for å bygge den tredje og fjerde fløyen, vil komme inn når byggearbeidet begynner. Skulle det ved byggestart ha kommet inn nok penger, vil første byggetrinn bli utvidet med blant annet såpefabrikken.

Men pengene strømmer ikke inn av seg selv. Våre lesere inviteres derfor til å gi et bidrag, stort eller lite, til å realisere byggeplanene. Send bidrag til:

Tautra Mariakloster
7633 Frosta
Byggefond: 4200.39.36192

Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)/peo
7. juli 2002

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45