De norske gruppene til Verdensungdomsdagen klar for avreise

Onsdag 17.07 setter ca. 40 ungdommer kursen mot Toronto og Verdensungdomsdagen 2002. De blir der tatt imot av menigheten i McTier, et lite tettsted i bispedømmet Petersboroudh, ved de store innsjøene. I løpet av disse såkalte "Dagene i bispedømmet" skal de være med på er variert program forberedt av menigheten. Vertsmenigheten McTiere har forøvrig vært svært gjestfri og har forberedt et veldig fint og spennende opplegg. De har også vært en uvurderlig hjelp i forberedelsen og organiseringen av turen.

23.07 drar gruppen inn til Toronto for å være med på fellesarrangementene. Tre dager er satt av til katekese om formiddagen og ellers fritt valgte aktiviteter. Rundt om i hele Toronto by vil det foregå veldig mange ting som utstillinger, konserter, forskjellige møter, diskusjonsgrupper, bønn, og mye, mye mer.

En gruppe på 16 reiser også, sammen med det franske fellesskapet "Beatitudes". Den første uken vil de bo hos familier i Hustville/Petersborough før de drar inn til Toronto for å delta i det felles programmet. De har gjennom året forberedt oss ved å bearbeide tema for disse verdensungdomsdagene, deltatt på retrett og feiret påske og pinse sammen. Høydepunktet i arrangementet blir våkenatt og messe med paven den 27.-28. juli.

I alt kommer det cirka 60 deltager fra Norge til denne verdensungdomsdagen. Under forrige verdensungdomsdag, i Roma år 2000, var antallet fra Norge rekordstort, ca 130.

NUKs pilegrimsgruppe til Toronto vil også rette en hjertelig takk til alle menigheter og enkeltpersoner som har støttet turen. Vi er blitt møtt med en stor generøsitet. Underveis på vandringen vil vi huske på dere og ta med i vår bønn.

NUKs hjemmeside /KI
15. juli 2002