Kvinner på randen av ekskommunikasjon

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/VIS/CWN) - Vatikanet har kommet med en formell «kanonisk advarsel» til de syv katolske kvinnene som lot seg vie ugyldig og ulovlig til katolske prester på en båt på Donau den 29. juni. Advarselen innebærer at hvis de syv innen 22. juli ikke anerkjenner at vielsene er ugyldige og ber om tilgivelse, blir de ekskommunisert.

De syv kvinnene er Christine Mayr-Lumetzberger og Adelinde Theresia Roitinger fra Østerrike, Gisela Forster, Ida Raming, Iris Müller og Pia Brunner fra Tyskland og Angela White fra USA.

Advarselen («monitum») fra Troslærekongregasjonen minner kvinnene om at pave Johannes Paul II i sitt apostoliske brev Ordinatio Sacerdotalis fra 1994 slo fast at Kirken ikke har noen myndighet til å prestevie kvinner og at denne læren skal følges av alle Kirkens troende. Kongregasjonen slår også fast at kvinnene ved å la seg vie av en skismatisk biskop, deltar i et «alvorlig angrep på Kirkens enhet». Advarselen er undertegnet av Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, og sekretær og nestkommanderende, erkebiskop Tarcisio Bertone SDB.

En av de syv kvinnene, Gisela Forster, hilser prosessen mot ekskommunikasjon velkommen, fordi de syv da får anledning til å forklare sitt syn og sine beveggrunner. Hun sa samtidig at den proklamerte «andre vielsen» av de syv mest sannsynlig ikke ville finne sted, siden geistlige fra anglikanske, katolske og lutherske kirker som var til stede på båten på Donau, hadde bekreftet for henne at vielsene var gyldige og at det derfor ikke er nødvendig med en ny.

De syv kvinnene har skrevet et brev til paven hvor de appellerer til ham om å gå i dialog med dem i spørsmålet om kvinnelige prester i stedet for å true dem med ekskommunikasjon. De står også fast på at de «den 29. juni nøyaktig etter romersk-katolsk ritus ble viet av en romersk-katolsk biskop til romersk-katolske prestinner». De mener at det ville være lett for paven å endre kirkeretten - det klarer seg med å endre ordet «mann» til «menneske» i kirkerettens kanon 1024. Kirkeretten er ofte endret og tilpasset tidens krav, heter det i brevet til paven, som er undertegnet av Gisela Forster og Christine Mayr-Lumetzberger. Til slutt oppfordrer de kvinneforeninger og -initiativer, likestillingsmyndigheter og prestinner i andre kristne kirker til «motstand mot en mannsdominert romersk-katolsk kirke og til solidaritet med de undertrykte kvinnene i denne kirken».

Kathpress, Zenit, Vatican Information Service og Catholic World News 10.-12. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. juli 2002

av Webmaster publisert 15.07.2002, sist endret 15.07.2002 - 16:30