De gjenforsonede tradisjonalistene får koadjutor-biskop

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II utnevnte den 28. juni en koadjutor-biskop for den tradisjonalistiske gruppen i Brasil som i januar vendte tilbake til fullt fellesskap med Den katolske kirke. Gruppen, som nå er kjent som det apostoliske personaladministraturet «St. Jean Marie Vianney-brorskapet» består av biskop Licinio Rangel, 26 prester og rundt 28.000 legfolk. Det store flertall av dem bor i regionen Campos dos Goytacazes i forbundsstaten Rio de Janeiro.

Den nye koadjutor-biskopen er p. Fernando Arêas Rifan, den nåværende generalvikaren. Han var også brorskapets representant i samtalene med Den hellige Stol i samtalene for å overvinne skismaet. Han ble født i 1950 i bispedømmet Campos og ble presteviet i 1974. Fra 1983 til 2002 var han rektor for skolen Tre små hyrder i Campos.

St. Jean Marie Vianney-brorskapet var tilhengere av erkebiskop Marcel Lefèbvre, som avviste Det annet Vatikankonsil, den nye liturgien og Kirkens åpnere holdning overfor andre religioner. I 1975 oppløste pave Paul VI (1963-78) Lefèbvres St. Pius X-brorskap, og i 1988 ble Lefèbvre ekskommunisert av pave Johannes Paul II for å ha konsekrert fire biskoper uten samtykke fra Roma. Lefèbvre døde i 1991.

Biskop Rangel ble bispeviet av tre biskoper som ulovlig var konsekrert av Lefèbvre. Forsoningen i januar innebar at gruppen nå anerkjenner pavens autoritet som Kristi stedfortreder og Kirkens hyrde, Det annet Vatikankonsils legitimitet og gyldigheten av den «nye» messen godkjent av pave Paul VI. Men gruppen har fått tillatelse til å feire den tridentinske messen på latin i henhold til Messeboken av 1962, som ble promulgert av den salige pave Johannes XXIII.

Den 65-årige biskop Licinio Rangel er kreftsyk, men i velkomstbrevet lovte paven ham en etterfølger. Det har han nå fått i biskop-elekt Rifan, for som koadjutor vil han etterfølge biskop Rangel når han dør eller trekker seg tilbake.

Den største gruppen av Lefèbvre-tilhengere, St. Pius X-brorskapet, som anslagsvis har 300 prester og rundt en million troende på verdensbasis, er fortsatt i skisma. Deres leder er Bernard Fellay, som ble bispeviet av Lefèbvre i 1988.

Kathpress og Zenit 28. juni 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. juni 2002