P. Anton Ivens SM døde i dag

Maristpater Anton Ivens døde klokken ni i dag, 30. juli, i sin fødeby Hulst i Nederland.

Han var født den 23.8.1917 og ble presteviet for maristpatrene i 22.9.1946 i Differt. Fra 1953 til oktober 1999 virket han i Den katolske kirke i Norge, først en liten periode som rektor ved Florida katolske sykehus, Bergen, dernest som sogneprest i Hønefoss 1954-1957 og 1957-1980 som sogneprest på Stabekk (Asker og Bærum menighet). Han hadde ansvaret for byggingen av kirkene på Hønefoss (1956), Stabekk (1960) og Eikeli (1972).

P. Ivens bodde senere i maristenes kommuniteter på Eikeli og Stabekk, begge i Bærum, før han forlot Norge den 7. oktober 1999. Han var en skattet prest og sjelesørger og ga i 1997 ut en fin liten bok om sitt liv "Født til prest" på Solum forlag. På samme forlag kom også prekensamlingen "Mine kjære" i 1992.

Begravelsen vil finne sted i Hulst lørdag 3. august klokken 14.00. Onsdag 7. august blir det requiemmesse i Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk, kl. 18.30. I stedet for blomster ønskes gjerne en gave til Asker og Bærum menighets prosjekt i Øst-Timor.

Vi lyser fred over p. Anton Ivens' minne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. juli 2002

av Webmaster publisert 30.07.2002, sist endret 30.07.2002 - 19:10