Katolsk prest anmeldt for seksuelt overgrep

En prest i Oslo katolske bispedømme ble tirsdag den 3. september anmeldt til politiet for seksuelt overgrep mot en mann i tjueårene. Det var mannen selv som sammen med sin advokat Harald Stabell leverte anmeldelsen. Anklagen går i følge en NTB-melding ut på at vedkommende prest skal ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med mannen.

Den anklagede prest bestrider grunnlager for anmeldelsen. Hans advokat, Cato Schiøtz, hevder overfor avisen Vårt Land at det ikke foreligger noe straffbart forhold og at presten ikke på noen måte har misbrukt sin stilling.

Politiet har foreløpig ikke startet etterforskning av saken.

Overgrepet skal ha funnet sted i mai måned dette år, og biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo ble umiddelbart informert av mannen som sier seg krenket. Biskopen har den siste uken vært bortreist og derfor ikke tilgjengelig for kommentar rundt hvilke indrekirkelige prosesser som eventuelt er igangsatt og hvilken oppfølging mannen som sier seg krenket har fått. Biskopens stedfortreder, generalvikar p. Ellert Dahl, sier imidlertid at Kirken tar saken svært alvorlig, men at man ikke ønsker å kommentere detaljer rundt anklagen nå mens politiet etterforsker saken. Til avisen Vårt Land presiserer han imidlertid at ikke noe av det som må fram i lyset skal skjules.

I kirkebladet Broen nr. 3-2002 uttaler biskop Schwenzer seg om seksuelle overgrep i Kirken og om bispedømmets handlingsplan som er under utarbeidelse. Han presiserer at bispedømmet til tross for manglende retningslinjer ikke står på bar bakke dersom man skulle få anklager mot katolske prester i Norge. Når det gjelder de sivilrettslige sider, er vi som Kirke fullt ut forpliktet på norsk lov. I henhold til de indrekirkelige anliggender er kirkelovens bestemmelser klare. Når det gjelder kontakt med den som sier seg krenket og vedkommendes familie, gjelder sunn sjelesørgerisk fornuft.

Biskop Schwenzer forsikrer videre i kirkebladet at han vil gjøre sitt ytterste for å handle på en slik måte at rett og rettferdighet vil skje. Han advarer mot at falske anklager kan forekomme, men presiserer samtidig:

"Som biskop er det min oppgave å beskytte Kirken mot prester som svikter sitt kall til å være gode hyrder. For å kunne gjøre dette, må grense- og lovovertredende forhold rapporteres. Vi gjør ikke Kirken en tjeneste ved å tie. For å kunne sette sakssvarende tiltak i verk, må Kirkens ledelse være informert."

Les hele biskop Gerhard Schwenzers budskap om seksuelle overgrep i Kirken her.

Les avisen Vårt Lands omtale av saken her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. september 2002

av Webmaster publisert 09.09.2002, sist endret 09.09.2002 - 11:14