Uttalelse fra Norges Unge Katolikkers landsmøte

Landsmøtet i Norges Unge Katolikker (NUK), avholdt på Mariaholm helgen 6.-8. september, vedtok følgende uttalelse vedrørende anmeldelsen av en prest i Oslo katolske bispedømme for seksuelt ovegrep:

Landsmøtet i NUK fikk lørdag den tunge nyheten om at en av prestene i Oslo katolske bispedømme er anklaget og anmeldt for å ha forbrutt seg seksuelt på en ung mann. Vi har mottatt meldingen med stor sorg og vil oppfordre Kirkens ledelse til å behandle saken med visdom slik at rett og rettferdighet vil skje. Som Kirke må vi kunne stole på at våre prester er gode hyrder. Denne vonde situasjonen må imidlertid ikke frata oss tiltro og tillit til våre mange prester. Landsmøtet vil derfor få uttrykke stor takk og støtte til den majoritet av Kirkens prester som etterlever de idealer som Kristus la for embetet. I tunge tider kalles vi alle i enda større grad til omvendelse og til et liv i Kristus. Vi vil be for begge partene i saken om nåde til å ikke dvele ved fortvilelse og desillusjon. Måtte de ikke gi opp troen på Kirken og ikke miste tillit til Gud.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. september 2002

av Webmaster publisert 10.09.2002, sist endret 10.09.2002 - 16:41