Saligkåringsprosess innledet for pave Johannes Paul I

Venezia - KI (KAP/Zenit/CWN) - I det norditalienske bispedømmet Belluno-Feltre er saligkåringsprosessen innledet for pave Johannes Paul I, som var pave i 33 dager i 1978. Dette meddelte biskop Vincenzo Savio under en messe i Canale d'Agordo, Albino Lucianis fødested, i anledning 24-årsdagen for hans valg til pave. Til stede var hans bror Eduardo Luciani og borgermestere for nabolandsbyene. Gjennom sin beskjedenhet ga pave Luciani «en leksjon for alle», understreket biskop Savio.

I Veneto er det allerede samlet inn 300.000 underskrifter på kravet om saligkåring av Johannes Paul I. Første del av prosessen vil foregå i kandidatens hjembispedømme og består i innsamling av all relevant informasjon. I prosessens andre del krever reglene at saken behandles på nytt av Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet, og det er først da det er snakk om en «sak» (causa).

Albino Luciani ble valgt til pave den 26. august 1978 i konklavet etter pave Paul VIs (1963-78) død den 6. august. Han tok navnet Johannes Paul I etter sine to forgjengere, den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) og den ærverdige pave Paul VI. Da han døde plutselig den 28. september etter bare 33 dager på Peters stol, ga det opphav til mange rykter, inkludert at han skulle være myrdet. Men allerede som patriark av Venezia hadde han hatt hjerteproblemer, og i dag går man ut fra at det var påkjenningene ved embetet som utløste det dødelige hjerteatakket. Han huskes som «den smilende paven».

Kathpress, Zenit og Catholic World News 27. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. august 2002