Rapport fra den nordiske bispekonferansen i Tromsø

Den nordiske bispekonferanse holdt møte fra 13. til 18. september i Tromsø. Konferansen behandlet særlig to hovedtema: For det første en erklæring om viktigheten av å leve i sann "søskenkjærlighet" i våre flerkulturelle menigheter og i samfunnet forøvrig. For det annet en uttalelse om genetikkens muligheter og risikoer.

Biskop av Stockholm, Anders Aborelius, fortalte bispekonferansen om forberedelsene til feiringen av den hl. Birgittas 700-års jubileum den 1. juni 2003 i Vadstena.

Visebiskop av Stockholm, William Kenny, rapporterte om arbeidet ved kommisjonen for bispekonferanser i EU (COMECE). Videre orienterte Kenny om arbeidet ved den nordiske Caritas-konferansen (NCC). Fra den nordiske Caritas-konferansen videreformidlet Kenny temaforslaget til årets fasteaksjon: "Let your justice happen". Temaforslaget ble meget positivt mottat av bispekonferansen.

Økumeniske spørsmål stod også på dagsordenen: Biskop av Oslo, Gerhard Schwenzer informerte om arbeidet ved den internasjonale katolsk-lutherske dialogkommisjonen. Biskop av Trondheim,Georg Müller, orienterte om årsmøtet for det nordiske økumeniske råd (NER), som fant sted i fra 16. til 18. august 2002 i Sigtuna, Sverige.

Kontakten med de orientalske katolske kirkene og med internasjonale katolske institusjoner ble også drøftet ved bispekonferansen.

Bispekonferansen ble avsluttet med å vedta budsjettet for 2003.

Neste nordiske bispekonferanse vil finne sted i forbindelse med "Ad-limina" besøk i Roma fra 29. mars til 9. april 2003. Ad-limina" besøk finner sted hvert femte år, og biskopene vil i forbindelse med besøket avlegge skriftlig rapoort for Paven og ulike kongregasjoner om forholdene i deres bispedømmer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. september 2002

av Webmaster publisert 27.09.2002, sist endret 27.09.2002 - 13:15