P. Frode Eikenes innsatt som sogneprest i Porsgrunn

Søndag den 29. september ble p. Frode Eikenes innsatt som ny sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Innsettelsen ble foretatt av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo.

P. Frode Eikenes ble presteviet av biskop Gerhard Schwenzer i St. Olav domkirke, Oslo, 22. august 1998. Siden september 2001 har han fungert som kapellan i Porsgrunn, i tillegg til at han den samme perioden har vært hjelpeprest i St. Olav menighet i Tønsberg.

P. Frode Eikenes etterfølger p. Norbert Haunschild, som etter å blant annet ha vært sogneprest i Vår Frue siden 1991, nå går av med pensjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. september 2002

av Webmaster publisert 30.09.2002, sist endret 30.09.2002 - 17:50