Nonner fant Maria-ikon på slagmarken i Stalingrad

Moskva - KI (KAP) - 60 år etter de harde kampene om Stalingrad (i dag Volgograd) høsten og vinteren 1942/43 utvikler den tidligere slagmarken på vestbredden av Volga seg til et Maria-valfartssted i den russisk-ortodokse kirke. På et sted hvor stridskreftene til de to ateistiske ideologiene bolsjevisme og nazisme kjempet mot hverandre, ved den hardt omstridte jernbanestasjonen Urjupinsk, har to nonner funnet et Maria-ikon. Nådebildet viser i tidlig 1800-tallsstil en øm og moderlig Maria som holder Jesusbarnet på fanget. Jesus fremstilles i den alvorlige posituren til Verdensherskeren (Pantokrator) og Verdendommeren.

Ikonet har siden midten av september vært brakt i prosesjon til det mest markante punktet for slaget ved Stalingrad, hvor det finner sted folkeandakter. De troende strømmer til fra nær og fjern i et så stort antall at de russiske statsbanene må sette opp spesialtog. Et permanent sted for venerasjon skal «Vår Frue av Stalingrad» finne i Allehelgenskirken som har blitt reist på det sentrale minnestedet for de falne og som ble innviet søndag 29. september.

Kathpress 26. september 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. september 2002