Patriarken av Jerusalem skeptisk til kardinal Martinis planer om å bosette seg i byen

Milano - KI (CWN) - Kardinal Carlo Maria Martini SJ (75), som søndag overga erkebispedømmet Milano til sin etterfølger, kardinal Dionigi Tettamanzi, har tidligere gitt uttrykk for sitt ønske om å bo og studere i Jerusalem etter sin pensjonering. Men nå skal han være informert om at den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, er motstander av disse planene. Ifølge det italienske månedsbladet L'Expresso ser patriarken på kardinal Martini som en sannsynlig kilde til spenninger i den hellige byen på grunn av sine pro-israelske politiske holdninger. Patriark Sabbah er selv palestiner og har ofte kritisert israelsk politikk mens han støtter det palestinske folkets politiske aspirasjoner.

Patriarkens negative syn på utsikten til den italienske kardinalens ankomst er formidlet til Martini av den pavelige nuntius i Det hellige Land, erkebiskop Pietro Sambi, skriver L'Expresso. Magasinet setter kardinalens støtte til den israelske staten opp mot patriarkens erklæring i sin påskepreken om at «Israel må holde opp å klage over terrorisme så lenge de selv er engasjert i det samme».

Kardinal Martini hadde planlagt å tilbringe noen uker i Roma sammen med sine jesuittiske medbrødre før han flyttet til Jerusalem. Kardinalen har ikke lagt skjul på sitt ønske om å tilbringe resten av livet i «bønn og studier» ved det pavelige Bibelinstituttet. Kardinal Martini er en god venn av den jesuittiske bibelforskeren p. Francesco Rossi de Gasperis, som er bosatt der.

Catholic World News 27. september 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. september 2002

av Webmaster publisert 30.09.2002, sist endret 30.09.2002 - 22:27