P. Norbert Haunschild forlater Norge

Den 29. september gikk p. Norbert Haunschild av som sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn, denne gang for å bli pensjonist. I løpet av høsten drar han tilbake til sitt hjemland, Tyskland, for å bosette seg i Køln. P. Haunschild forlater derved Norge etter 31 års tjeneste.

Etter p. Haunschilds prestevielse i 1964, ble de første årene som prest tilbrakt i Berlin, som kapellan og ungdomsprest. Han kom til Norge høsten 1970. Her er det først og fremst menighetene på Vestlandet og Sørlandet som har nytt godt av p. Haunschilds virke. I tur og orden; Stavanger og Haugesund, Kristiansand og til slutt 11 år som sogneprest i Porsgrunn.

www.katolsk.no takker p. Norbert Haunschild for hans store tjeneste hos oss her i nord, med sakramentenes nåde og hyrdens omsorg.

P. Frode Eikenes overtok den 29. september som sogneprest i Vår Frue.

P. Norbert Haunschilds nye adresse i Køln er ennå ikke klar.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. oktober 2002

av Webmaster publisert 01.10.2002, sist endret 01.10.2002 - 12:57