God norsk representasjon ved kommisjonen for luthersk-romersk katolsk enhet

Det åttende møtet i kommisjonen for luthersk- romersk katolsk enhet fant sted fra 30. august til 6. september 2002 i Würzburg, Tyskland. Dialogen støttes henholdsvis av den lutherske verdensorganisasjonen (LWF) og kommisjonen for kristen enhet (PCPCU). Fra Norge deltok biskop av Oslo, Gerhard Schwenzer SSCC på katolsk side, og dekan ved det teologiske fakultetet (UiO), Turid Karlsen Seim på lutheransk side.

Hovedtemaet ved årets møte var "Kirkens apostolisitet". Gjennom møtet ble temaet belyst ved bibelske, historiske og teologiske sider.

Kommisjonen drøfter særlig følgende tema : -En revisjon av et tidligere vedtatt kapittel om Det Nye Testamentet som fundament. -En midlertidig konklusjon om temaet; Evangeliet og Kirkens apostolitet. -Den ordinerte tjeneste fra lutheransk perspektiv, og en foreløpig konkusjon om den apostoliske suksesjon og den ordinerte tjeneste. -Skriften og kirkelæren fra et reformatorisk perspektiv, og forståelsen av Kirkens læreembede i katolsk teologi fra konsilet i Trient til det annet Vatikankonsil. -Tjeneste og apostolisk lære fra et luthersk perspektiv, og bestrebelsene på å nå en økumenisk enighet om Kirkens lære.

En konklusjon om disse spørsmålene kan ikke ventes før tidligst i 2004. Neste møte for kommisjonen for luthersk-romersk katolsk enighet vil finne sted i USA fra 23. til 30. august 2003.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. oktober 2002

av Webmaster publisert 01.10.2002, sist endret 01.10.2002 - 17:07