Ny prest i Tromsø Stift

Tromsø Stift har fått en ny prest i p. Jan Tetzlaff MSF, som ankom Bodø fra Polen i begynnelsen av september. Han tilhører ordenssamfunnet "Misjonærene av Den hellige familie", et ordenssamfunn som har tatt seg av nesten all katolsk prestetjeneste i Nord-Norge siden 1932.

P. Jan er født 29. april 1972 i Oborniki i bispedømmet Poznan i Polen. Han ble presteviet 29. mai 1999 og har gjort prestetjeneste i Polen tre år før han ankom Bodø.

Hans første hovedutfordring i Norge blir å lære seg språket. I tillegg kommer praksis i St. Eystein menighet, for å lære språkbruk og kulturen og kjenne. Slike praksisopphold varer vanligvis i ett til to år. Etter hvert vil innsatsen i og for menigheten bli viktigere og viktigere.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 12:53