P. Gunther Jäger på plass i Mosjøen

P. Gunther Josef Jäger CRV kom henimot midten av september til Bodø fra Tyskland, der han de siste par årene har vært kapellan i Straubing i Bayern. Tidligere har han vært flere år i Norge, blant annet som sogneadministrator i Kristiansund, og han ble norsk statsborger i 1998. P. Gunther er nå stasjonert i Mosjøen i Tromsø Stift og får hovedsakelig ansvar for Helgeland. Dette området planlegges utskilt som egen menighet innen relativt kort tid, og p. Gunther er utpekt til å bli menighetens første sogneprest. Overfor menigheten tiltro han sin tjeneste under messen i Den Hellige Ånds kirke søndag 22. september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 13:03